Baggrund

Familietestamente

Uanset hvilken situation du står i – enten som ægtefælle, enlig, med børn eller ingen børn – kan det være en fordel at oprette et testamente. Et familietestamente kan bruges i hele familien, uanset familiekonstellation. Lad Lexly hjælpe med udarbejdelsen.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Opret testamente Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Fordele ved et testamente

Udgangspunktet er, at ens arv bliver fordelt efter arvelovens regler. Her gælder, at det er alene ens ægtefælle og livsarvinger, der modtager arv. Hvis der er oprettet et familietestamente, har man mulighed for at få indflydelse på fordelingen af ens arv og derfor omgå de generelle regler i arveloven. Ved oprettelsen af et testamente kan man derfor gøre sin samlever eller ven til arving. Der er dog regler om tvangsarv, man ikke kan omgå ved oprettelse af et testamente. Vores testamente kan bruges i hele familien, uanset familiekonstellation - gift, samlever, enlig, med/uden børn osv. 

Livsarvinger og særbørn

Livsarvinger er ens fællesbørn og børnebørn, herunder alene biologiske eller adoptivbørn. Det er alene livsarvinger, der er omfattet af tvangsarven. 

Særbørn, er hvor kun den ene ægtefælle eller samlever er forælder til barnet. Særbørn arver derfor alene efter deres biologiske forældre. Gennem oprettelse af et familietestamente, er det derimod muligt for særbørn at modtage arv. 

Uskiftet bo

Når den efterladte ægtefælle sidder i uskiftet bo betyder det, at denne får råderet over den afdøde ægtefælles formue. Arven efter den afdøde bliver derfor ikke fordelt ved uskiftet bo. Arven vil først blive fordelt efter den længstlevende ægtefælle går bort. 

Den efterlevende ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Det samme gælder ikke for den førstafdødes særbørn. Her kræves der udtrykkelige samtykke fra særbørnene. Hvis der ikke er indhentet samtykke, skal arven derfor som udgangspunkt fordeles. 

Tvangsarv

Uanset om der er oprettet et familietestamente, kan man ikke omgå tvangsarven. Disse regler er ufravigelige, hvilket betyder at det er ikke muligt at testamentere tvangsarven væk. Ifølge arveloven har livsarvinger krav på 25 % (1/4) af din arv. De resterende 75 % har du fri mulighed for at testamentere over. Hvis der ikke er nogen livsarvinger, kan man testamentere hele arven væk. Livsarvinger benævnes også som 1. arveklasse og består af ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn og oldebørn).

Arveklasser

Arveloven er opdelt i 3 forskellige arveklasser. Arven skal først og fremmest skal tilfalde personerne i den første arveklasse. Hvis man som afdød ikke efterlader sig nogen i den første arveklasse, vil arven tilfalde de berettigede i den næste arveklasse osv.

 1. Arveklasse: Denne arveklasse består af ægtefælle og livsarvinger. Livsarvinger er som tidligere nævnt børn, børnebørn, oldebørn osv.
 2. Arveklasse: Denne arveklasse består af forældre og herefter dine søskende. Forældre har førsteret til arven. Halvdelen af arven fordeles mellem hver forælder. Hvis forældrene ikke længere er i live, så går arven videre til dine søskende. 
 3. Arveklasse: Den sidste arveklasse består af bedsteforældre og herefter mostre, fastre, farbrødre og morbrødre. Bedsteforældre på hver forælders side vil arve ligeligt. Dernæst vil mostre, fastre, farbrødre og morbrødre arve i deres sted, hvis bedsteforældrene ikke længere er i live.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

For at kunne oprette et familietestamente skal du være fyldt 18 år og kunne handle ''fornuftsmæssigt''. Du skal være særligt opmærksom på, at vores testamente er et såkaldt "notartestamente". Det betyder, at det skal underskrives hos en notar for at være gyldigt. Det indebærer, at du skal booke et møde med notaren, der holder til ved landets byretter.

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du hjælp til udarbejdelse af dit familietestamente eller råd og og generel vejledning, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Lexly kan rådgive dig i forhold til dine valgmuligheder til at fordele arven uanset familiekonstellationen. Vi får skræddersyet et familietestamente efter dine behov gennem vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter dit testamente er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Relaterede services

Testamente over indbo

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er fordelene ved et testamente?

Ved oprettelse af et testamente har du mulighed for at få indflydelse på fordelingen af din arv. Med et testamente kan man vælge frit mellem hvem man vil tildele sin friarv. Dog kan man ikke omgå tvangsarven.

Kan man testamentere til hvem man vil?

Såfremt man opretter et testamente kan man testamentere til hvem man vil. Dog kan man ikke omgå tvangsarven, der skal gå til ens børn og ægtefælle. Det er altså alene ens friarv man kan testamentere til hvem man vil.

Skal ens børn arve ligeligt?

Alle ens børn skal modtage deres tvangsarv. Man kan gennem oprettelse af et testamente, bestemme fordelingen af arven mellem sine børn. Man kan derfor både reducere barnets arv til alene tvangsarven eller tildele barnet mere end blot tvangsarven.

Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Opret testamente Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis