Glitnr bliver til LegalHero og skifter fokuset mod startups og SMV’er

Feature image

Længe har vi gået med tanker om at skifte vores navn fra Glitnr til noget mere mundret.

Egentlig har vi været glade for Glitnr, fordi vi synes at analogien var både god og rammende.

Desværre har flere kunder, rådgivere og andre interessenter givet udtryk for, at det er svært at udtale, stave, huske og referere navnet. Og så betyder det knap så meget, at vores kundetilfredshed er helt i top, hvis ikke kunderne er i stand til give navnet videre til venner og bekendte.

Derfor gik vi i tænkeboks for at finde på et navn, der i højere grad beskriver, hvem vi er, hvad vi laver og hvad vi prøver at ændre. Om navnet rammer rigtigt må tiden vise, men vi er i hvert fald sikre på, at vi med vores nye identitet i langt højere grad udstråler en moderne, teknologisk platform, der ikke er bange for at udfordre branchens vanetænkning og konservative indretning. Og så skulle det også gerne være nemmere at huske og udtale. Derfor, byd velkommen til:


LegalHero


Med navneskiftet følger også en ændring i vores fokus. LegalHero vil fremover gå målrettet efter at blive go-to platformen for startups samt små og mellemstore virksomheder, når de skal have juridiske rådgivning.

Egentlig har denne udvikling ligget i kortene længe. Vi oplever en stigende efterspørgsel fra virksomheder, der ønsker at få opfyldt deres juridiske behov på en hurtig, transparent og prisvenlig måde. Vores mission om at bygge digital infrastruktur til den juridiske rådgivningsbranche resonerer godt hos vores erhvervskunder. Ved at tage en aktiv beslutning om at fokusere vores indsats på at løse erhvervsretlige problemstillinger, er vi i stand til at målrette vores udvikling og rekruttering, så kundeoplevelsen bliver endnu bedre. Lidt populært sagt er det et spørgsmål om kvalitet og kvantitet eller tyngde over bredde, og måske en erkendelse af at vi ikke kan gøre alting på samme tid.

Første store tiltag, der skal gøre LegalHero til danske virksomheders go-to platform for juridiske services, er introduktionen af abonnementer. Med et abonnement kan virksomheder få ubegrænset sparring på juridiske spørgsmål, skræddersyede standarddokumenter og meget mere; alt sammen for en fast lav ydelse. Det skaber både overblik, sikkerhed og tryghed. Vi har lancereret abonnementerne for early sign-ups og har allerede de første virksomheder på og regner med at være fuldt lanceret inden længe.

Betyder dette at LegalHero ikke længere vil yde rådgivning til private?

Det korte svar er nej. Private vil stadig have adgang til de samme fordele som tidligere, dog med et strammere fokus på de lidt større juridiske opgaver, der kan opstå i privat regi. Vi kalder denne type opgaver for “Private Client” og vil omfatte opgaver såsom testamenter, ægtepagter, generationsskifte og generel rådgivning omkring formuesikring.

Hvorfor fokus mod de erhvervsdrivende?

I de seneste årtier har teknologi genopfundet måden, man driver og tænker forretning. Mens de fleste industrier er blevet digitaliserede, er der fortsat én branche, der stadig ikke har oplevet den samme store forandring, nemlig den juridiske rådgivningsbranche.

For mange advokatfirmaer har måden, der drives forretning på, ikke ændret sig i årtier, selvom klienterne i stigende grad er blevet digitale.

Adoptionen af teknologi synes ofte kun at tage sigte på de mest trivielle opgaver og mange advokatkontorer tager en reaktiv tilgang til udviklingen frem for en proaktiv.

De fleste virksomheder anerkender og forstår vigtigheden af et solidt juridisk bolværk, men mange har stadig svært ved det faktum, at der beregnes løbende timer som ofte efterlader klienten med spørgsmål som: “Hvornår opgaven er løst? Hvor langt er vi i processen? Hvilken af flere kontraktrevideringer er den gældende?” Spørgsmål, der ofte efterlader kunden med indtrykket af, at salæret blev højere end forventet.

Mange advokatkontorer står med det juridiske innovationsparadoks: “Hvis mine penge tjenes på antallet af timer leveret, hvorfor skulle jeg så forsøge at arbejde mere effektivt?” Naturligvis er der grænser for, hvad en given sag kan bære ift. debitering. Alligevel mener mange advokatkontorer ikke, at de nyskabelser, der ellers har haft stor effekt på andre industrier, passer på den juridiske branche.

Hos LegalHero tror vi netop på, at teknologien ikke blot skal være anvendelig for de juridiske eksperter, men i lige så høj grad være rettet mod dem, der betaler for ydelsen. Det overordnede formål med teknologi er således at mindske friktion, automatisere de manuelle processer for derved at give juristen mere tid til at yde den rådgivning, der virkelig skaber værdi og som ikke kan erstattes af teknologi. I sidste ende er transparens og faste priser med til at skabe en stærkere relation til vores kunder.

For som vi også har lært i vores første tid i markedet, så er det ikke nødvendigvis teknologien, som virksomheder vil have, men derimod den rigtige kombination af teknologi og rådgiver. I sidste ende er det forholdet til den enkelte jurist, der er afgørende for, om kunden har følt, at de er kommet i mål med deres opgave, mens teknologien er afgørende for, at rådgiverens leverance faciliteres bedst muligt.