Baggrund

Gavebrev

En gavebrev er et dokument, der indeholder en erklæring om, at en person ønsker at give et bestemt beløb til en anden person. Gavebrevet kan bruges til at overføre midler til en anden person og fungerer som dokumentation og bevis overfor SKAT.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til gavebrev
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Brug af gavebreve

Skal du give en større pengegave og er du i tvivl om hvordan du skal forholde dig? I den forbindelse anbefales det kraftigt at du får udarbejdet et gavebrev. Gavebrevet fungerer som din dokumentation overfor SKAT, at der er tale om en gave. Et gavebrev kan bruges til at overføre midler til en anden person uden at skulle betale skat på dem. Gavebrevet skal bruges i forbindelse med større gaver og ikke blot 'lejlighedsgaver'. Det er også muligt at gøre gaven til modtageren deres særeje, så de holder pengene i tilfælde af seperation eller skilsmisse.

Hvem kan modtage et gavebrev?

Alle og enhver kan være modtager af et gavebrev. Hvem der er modtager af gavebrevet har dog betydning i forbindelse med en eventuel gaveafgift. Gaveafgiften er 15 % for børn og man har mulighed for at give en afgiftsfri gave på 71.500 kr. (2023) til sit barn/børn. Der skal derfor betales gaveafgift på 15 % for den del af gaven, der overstiger beløbet. Mellem ægtefæller er gaver derimod afgifts- og skattefri. Gaveafgiften er dermed forskellig afhængig af, hvem der modtager gaven.

Hvordan oprettes et gavebrev?

Et gavebrev kan oprettes af enhver myndig person. Der er ikke nogen særlige krav til, hvordan gavebrevet skal udformes, men det er en god idé at få hjælp fra en jurist, når du opretter gavebrevet. Der er grænser for, hvor stor en gave du må give uden at skulle betale gaveafgift.

Et gavebrev skal udarbejdes af en jurist eller en notar. Gavebrevet skal indeholde en beskrivelse af gaven, herunder beløbets størrelse. Herudover skal der være informationer om gavegiver og gavemodtageren, så man kan identificere vedkommende. I et gavebrev fastsættes også eventuelle vilkår for gaven, f.eks. om gaven skal være særeje. Gavebrevet skal også indeholde oplysninger om, hvordan gavebrevet skal håndteres, hvis den person der modtager gavebrevet, dør.

Begge parter skal underskrive og datere dokumentet før gyldigheden indtræder og der er ikke krav om tinglysning.

Indhold i et gavebrev

Et gavebrev fra Lexly indeholder en række vigtige bestemmelser, som varierer afhængigt af dine specifikke ønsker og valg. Disse bestemmelser omfatter følgende punkter:

 1. Parterne: Dette afsnit identificerer de involverede parter i gaveoverdragelsen, dvs. hvem der giver gaven og hvem der modtager den.
 2. Gaven: I dette afsnit beskrives gaven detaljeret. Det inkluderer en beskrivelse af selve gaven og dens værdi.
 3. Særeje: Her kan gavegiveren bestemme, om gaven skal være særeje for modtageren. Særeje betyder, at gaven forbliver gavemodtagerens ene ejendom og ikke indgår i fællesboet ved en eventuel skilsmisse.
 4. Myndighed: Dette punkt er relevant, hvis gavemodtageren er umyndig, for eksempel under 18 år. Her angives, hvordan gaven skal administreres, indtil gavemodtageren bliver myndig.
 5. Gaveafgift: Afsnittet om gaveafgift fastlægger, om der skal betales gaveafgift for gaven, og hvem der i så fald skal betale denne afgift.
 6. Underskrift: Til sidst skal gavebrevet underskrives af gavegiveren for at bekræfte gavens overdragelse og aftalens vilkår.

Det er vigtigt at udfylde alle disse bestemmelser nøje for at sikre, at gavebrevet er klart og juridisk bindende. Gavebrevet danner grundlaget for den aftale, der er indgået mellem giver og modtager, og sikrer, at alle parternes rettigheder og forpligtelser er tydeligt defineret.

Hvad skal man være opmærksom på, når man udarbejder et gavebrev?

Der skal være en klar erklæring om, hvor meget der skal gives og hvorfor. Derudover skal der være en klar beskrivelse af, hvordan gavebrevet skal håndteres, hvis den person der skal modtage gavebrevet, dør.

Gavebrevet skal opbevares sikkert, og det anbefales at have en kopi af gavebrevet.

Fordele ved gavebreve

Et skriftligt gavebrev er en fordel for både giver og modtager. Brevet er en dokumentation for, at der faktisk er givet en gave og at gaven eksempelvis ikke skal betragtes som et lån. Nogle af fordelene ved gavebrevene er bl.a.:

 • Gavebrevet fungerer som dokumentation (bevis) for, at det givne rent faktisk er en gave. Hermed fastslår du, at der hverken er tale om et lån eller et salg mod betaling
 • Gavebrevet bestemmer de nærmere vilkår for gaven, f.eks hvem der skal betale eventuel gaveafgift.
 • Man kan få på skrift at gaven f.eks. skal være særeje, og dermed ikke deles ved skilsmisse.

Hvordan kan et gavebrev ophæves?

Gavebrevet kan ophæves af den person, der har givet gavebrevet. Gavebrevet kan også ophæves af den person, der modtager gavebrevet, hvis denne person ikke kan eller vil modtage gavebrevet.

Gavebrev til pengegaver

At give en større pengegave kan ofte medføre en række tvivlsspørgsmål, specielt omkring skat og hvordan man bedst muligt sikrer sig juridisk. Derfor anbefales det at udarbejde et gavebrev. Gavebrevet fungerer som din dokumentation for, at pengeoverførslen er en gave og ikke et lån, og kan være afgørende for at undgå unødvendige skattemæssige komplikationer.

Gavebrevet sikrer, at modtageren kan beholde gaven som sit særeje ved en eventuel separation eller skilsmisse. Selvom enhver myndig person kan oprette et gavebrev, er det anbefalelsesværdigt at få hjælp fra en jurist, da der er specifikke krav og regler, der skal overholdes for at gavebrevet er gyldigt. Med et korrekt udfærdiget gavebrev, kan man både sikre sig selv og modtageren i en situation, hvor man ønsker at give en større pengegave.

Grænser for gavebrev i 2023

Relation du vil give tilGrænse for gave uden afgiftGrænse for gave udover
ÆgtefælleIngen grænse0,00 %
Barn71.500 DKK15,00 %
Stedbarn *71.500 DKK15,00 %
Barnebarn71.500 DKK15,00 %
Oldebarn71.500 DKK15,00 %
Stedforælder71.500 DKK36,25 %
Bedsteforælder71.500 DKK36,25 %
Forælder71.500 DKK15,00 %
Bofælle **71.500 DKK15,00 %
Plejebarn ***71.500 DKK15,00 %
Svigerbarn med ægtefælle25.000 DKKK15,00 %
Svigerbarn med afdød ægtefælle71.500 DKK15,00 %
SøskendeOpgøres i årsopgørelse-
AndreOpgøres i årsopgørelse-
* Hvis I er gift | ** Kræver at I har boet sammen mindst to år | *** Gælder hvis barnet har haft samme adresse i fem år, inden han/hun fyler 15 år

Lad Lexly hjælpe dig med dit gavebrev

Har du brug for hjælp og vejledning om et eventuelt gavebrev og er du i tvivl om hvad der er bedst for dig? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i famile- og arveret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et gavebrev?

Gavebrevet fungerer som dokumentation for, at en person har givet en større gave. Et gavebrev kan laves vedrørende pengebeløb, men også andre fysiske aktiver. Dokumentet beskriver gaven og dens vilkår.

Hvorfor er et gavebrev en fordel?

Det er en fordel for begge parter at udarbejde et gavebrev. Gavebrevet er dokumentationen for at der er tale om en gave og ikke f.eks. et lån, som skal betales tilbage. I aftalen indsættes ofte betingelser og vilkår, så i undgår komplikationer i forbindelse med gaven.

Hvor meget må man give sine børn?

Gavebrevet betyder ikke at man udelukkende kan give afgiftsfrie gaver. Der er mulighed for at undgå gaveafgift ved at holde sig unden et vist beløb. Beløbet afhænger af hvem du har modtaget pengene fra og hvor meget. I 2022 er det muligt at give 69.500 kr. afgiftsfrit, hvis der er tale om 'nærmeste familie'.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til gavebrev
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis