Aktieindkomst

Begrebet aktieindkomst kaldes også undertiden for kapitalindkomst. Denne type af indkomst adskiller sig fra almindelig lønindkomst og dækker over kursgevinster og -avancer, udbytter og andet provenue, som kommer fra ejerskab af kapitalandele, dvs. anparter og aktier. Aktieindkomst reguleres særskilt i forhold til personbeskatning.

Hvad er aktieindkomst?

Aktieindkomst omfatter altså de penge, som man tjener på at eje aktier. Det kan både være kursgevinster og udbytter, som man får udbetalt direkte fra selskabet. Aktieindkomst er en skattepligtig indkomst, og derfor skal man være opmærksom på, at man skal betale skat af denne type indkomst.

Det er dog ikke alle, der ved, hvad aktieindkomst er, og hvordan denne type indkomst skal beskattes. Mange tror fejlagtigt, at aktieindkomst er den samme som almindelig lønindkomst, og at denne type indkomst derfor ikke skal beskattes særskilt. Dette er dog ikke tilfældet, og derfor er det vigtigt, at man sætter sig godt ind i, hvordan aktieindkomst beskattes, inden man investerer i aktier.

Hvilke typer af aktieindkomst findes der?

Der findes to hovedtyper af aktieindkomst, der beskattes forskelligt. Disse to typer af aktieindkomst er kapitalgevinster og udbytte.

Kapitalgevinst er den gevinst, man har opnået, når man har solgt en aktie til en højere pris, end den pris, man købte aktien til. Kapitalgevinst beskattes særskilt, og der er derfor ikke fradrag for kapitalgevinster.

Udbytte er den anden type aktieindkomst, og udbytte er den del af selskabets overskud, som udloddes til aktieholderne. Udbytte beskattes ikke særskilt, men der er fradrag for udbytte.

Hvordan beregnes aktieindkomst?

Aktieindkomst beregnes først og fremmest ud fra den kursgevinst, man har opnået på sine aktier. Kursgevinsten beregnes ved at trække købskursen fra salgsprisen.

Derudover kan man få aktieindkomst fra udbytte. Udbytte er det beløb, som aktieejerne får udbetalt af selskabet hvert år. Udbyttet udgøres af selskabets overskud, og det udbetales normalt i forbindelse med selskabets årsregnskab.

Aktieindkomst kan også opnås gennem aktieoptionsprogrammer. Aktieoptionsprogrammer giver aktieejerne mulighed for at købe aktier til en fastsat pris (kaldet "strike price"), selv om aktiekursen er steget.

Hvordan adskiller aktieindkomst sig fra almindelig lønindkomst?

Aktieindkomst adskiller sig fra almindelig lønindkomst ved, at aktieindkomst ikke er en fast indkomst.

Aktieindkomst kan variere meget fra måned til måned, og derfor kan det være svært at budgettere for aktieindkomst.

Derudover er aktieindkomst ikke beskattet på samme måde som lønindkomst.

Kapitalgevinster beskattes særskilt, og udbytte beskattes ikke så højt som lønindkomst.

Relaterede ord

Aktieudbytte

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beskattes aktieindkomst?

Kapitalgevinster beskattes særskilt fra almindelig lønindkomst, og der er derfor særlige regler for, hvordan kapitalgevinster skal beskattes. Udbytte beskattes derimod som almindelig lønindkomst, og der gælder derfor de almindelige skatteregler for udbytte.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis