Årsregnskab

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er et regnskab, der gennemgår en virksomheds økonomiske status og skal udarbejdes en gang om året. 

Et årsregnskab indgår i en virksomheds årlige årsrapport, idet den regøre for de økonomiske aktiviteter virksomheden har foretaget sig i det forgangne år. 

På denne måde kan et årsregnskab bruges til:

 • At få et overblik over hvordan virksomhedens midler er blevet brugt i det seneste år
 • At få et overblik over hvordan virksomhedens økonomi har det ved at vise virksomhedens balance.

Et årsregnskab vil typisk følge kalenderåret, hvilket indebærer en økonomisk status for perioden d. 1. januar til d. 31. december, men det kan efter ønske også omfatte perioden d. 1. juli til d. 30. juni.

Hvad skal et årsregnskab indeholde?

Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er ikke forpligtet til at indsende et årsregnskab, men forbeholder dog muligheden til at gøre dette. Alle kapitalselskaber (A/S, ApS og IVS'er) skal aflevere et årsregnskab, der minimum indeholder følgende:

 • Resultatopgørelse: Her er der tale om virksomhedens indtægter og udgifter
 • Balance: Her er der tale om virksomhedens aktiver og passiver
 • Eventuelle noter: Her er der tale om eksempelvis ledelsens beretninger om virksomhedens aktiviteter samt forventninger til det kommende regnskabsår.

Når der skal udarbejdes et årsregnskab, skal selskabet bruge følgende:

 • Alle bilag fra hele regnskabsåret
 • Alle bankudskrifter'
 • Kasserapporter
 • Årsopgørelser fra banken

Det vil afhænge af, hvilken selskabsform, der er tale om, når der skal udarbejdes et årsregnskab, da regnskabsklassen ændrer reglerne for selskabet. 

Hvad er en regnskabsklasse?

En regnskabsklasse benyttes til at inddele virksomheder i grupper alt efter deres størrelser. Der findes regnskabsklasserne A, B, C og D. Hver regnskabsklasse har individuelle regler, som virksomheden skal følge. For at en virksomhed skal kunne rykke op i regnskabsklasse, skal virksomheden i to fortløbende år have overskredet to af de tre størrelseskrav i den pågældende regnskabsklasse. 

 • Regnskabsklasse A indebærer de helt små virksomheder, typisk interessentskaber, personlige selskaber og virksomheder med begrænset ansvar. Eneste kriterium i regnskabsklasse A er, at virksomhedsejerne hæfter personligt.
 • Regnskabsklasse B indebærer virksomheder med begrænset hæftelse, der opfylder nærmere størrelseskrav, herunder anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde mv. Regnskabsklasse B inddeles yderliere i to klasser: mikro B og små B.
 • Regnskabsklasse C indebærer virksomheder, der opfylder nærmere størrelseskrav, ikke er omfattet af klasse A og B og ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber. Regnskabsklasse C inddeles yderligere i to grupper: mellemstore C og store C.
 • Regnskabsklasse D indebærer børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber. I regnskabsklasse D er der intet størrelseskrav, da regnskabsklassen udelukkende er til for, at virksomhederne i klasse D skal følge anderledes krav til aflæggelse af årsregnskabet. Det betyder også, at klasse D har de strengeste krav af alle regnskabsklasser.

Relaterede ord

Fleksydelse

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis