Cirkulære

Cirkulære er administrative dokumenter, der er mere overordnede og generelle, og som retter sig til myndigheder. Cirkulærer indeholder ofte, hvordan love og/eller bekendtgørelser forstås samt anvendes i praksis. Cirkulærer fungerer som en det af det danske retskildesystem. Retskildesystemet er:

En lavere retskilde skal have hjemmel i en højere retskilde. Når ministeren f.eks. udsteder en bekendtgørelse - skal den have hjemmel i en lov. Loven ligger højere oppe i lovhierarkiet. En vejledning/cirkulære skal have hjemmel i en bekendtgørelse, som skal have hjemmel i en lov - som ikke må være grundlovsstridig.

Eksempler på cirkulære

Eksempler:

  • En vejledning til myndigheder, fagpersoner eller offentligheden
  • Et brev med information eller et særligt budskab
  • Et dokument med et overblik over regler, love eller andre forhold
  • En oversigt over nye eller ændrede regler

Cirkulære kan have forskellig form og indhold, men fælles for dem er, at de er mere overordnede og generelle end andre administrative dokumenter. De kan udarbejdes af forskellige myndigheder, f.eks. ministerier, styrelser, direktorater eller kommuner. Udarbejdelsen kan også komme fra andre offentlige institutioner, f.eks. regioner eller EU-institutioner.

Offentliggørelse af cirkulære

En cirkulær bliver normalt ikke offentliggjort i Lovtidende eller Bekendtgørelser, men du kan finde cirkulære på myndighedernes hjemmesider. Det er udstedende myndighed der beslutter om cirkulæret skal offentliggøres. Hvis et cirkulære ikke er offentliggjort henvises til udstedende myndighed. Ikke offentliggjorte cirkulærer kaldes også for skuffecirkulærer.

Er de bindende?

Vejledningerne og cirkulærer kan ikke forpligte borgerne, og disse kan normalt heller ikke retligt støtte sig på et cirkulære alene. For at være gyldige skal de have lovhjemmel eller være forudsat i lovgivningen. De er interne og regulerer alene myndighedernes adfærd og er derfor ikke bindende for borgerne. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan adskiller cirkulærer sig fra vejledninger?

Cirkulærer og vejledninger har mange ligheder og er begge en del af det danske retskildesystem. Cirkulærer er mere overordnede og generelle, mens vejledninger typisk er mere detaljerede og specifikke. Cirkulærer er rettet mod myndigheder, mens vejledninger ofte er målrettet både myndigheder, fagpersoner og offentligheden.

Hvordan finder man cirkulærer?

Cirkulærer offentliggøres normalt ikke i Lovtidende eller Bekendtgørelser, men kan findes på de relevante myndigheders hjemmesider. Hvis et cirkulære ikke er offentliggjort, kan man henvende sig til den udstedende myndighed for at få adgang til det.

Kan borgere retligt støtte sig på cirkulærer?

Nej, borgere kan normalt ikke retligt støtte sig på cirkulærer alene, da de er interne og regulerer myndighedernes adfærd. Cirkulærer er ikke bindende for borgerne og skal have lovhjemmel eller være forudsat i lovgivningen for at være gyldige.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis