Hjemmel

En hjemmel betegner grundlaget for en retsnorm eller retssætning, når denne udledes af lov, praksis eller forholdets natur. Ordet dækker over at være bemyndiget til at foretage sig noget - en handling. Det ses ofte i forbindelse med at have hjemme i lov. Begrebet kan både forekomme for private personer og offentlige myndigheder, som betegner deres retlige bemyndigelse til at foretage handlinger, træffe afgørelser, indgå aftaler eller foretage andre relevante dispositioner. Derudover spiller hjemmelskravet en stor rolle i mange andre sammenhænge, for eksempel skal der som hovedregel være klar lovhjemmel, før en person kan straffes.

Eksempel på brugen af hjemmel:

  1. Sætning: De havde hjemmel til at ophæve aftalen mellem parterne.
  2. Sætning: Bekendtgørelsen var oprettet med hjemmel i lov og dermed er den korrekt oprettet.

Hjemmelskravet - et udspring af legalitetsprincippet

Legalitetprincippet er et grundæggende princip om at handlinger og afgørelser fra en myndig skal have hjemmel i en lov. Det betyder også, at en myndighed ikke må træffe afgørelser som strider mod gældende lov. Legalitetprincippet er ikke indskrevet i nogen lov, men er en såkaldt retsgrundsætning. Retsgrundsætninger er ofte opstået som følge af domstolspraksis.

Skærpet hjemmelskrav

Der er områder med skærpet hjemmelskrav og områder med mere lempelige hjemmelskrav. Hjemmelskrav på det skatteretlige området er fastslået i Grundlovens § 43, 1. led, som siger, at ingen skat må pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Dette krav er et skærpet hjemmelskrav. Et lempet hjemmelskrav kan forekomme, hvis der er tale om interne retningslinjer.

Relaterede ord

Vanhjemmel

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder hjemmel?

Er et juridisk begreb og betyder en bemyndigelse til at træffe afgørelser i en sag eller foretage bestemte handlinger. Hjemmel er en lovfæstet bemyndigelse til at træffe afgørelser i f.eks. en retssag.

Hvad er legalitetsprincippet?

Princippet dækker over enhver forvaltningsmæssig afgørelse skal være hjemlet i en lov eller en bekendtgørelse, udstedt med hjemmel i en lov. Hovedreglen er, jo mere indgribende reglerne er, jo sikrere må hjemlen være

Hvornår skal en disposition have hjemmel?

Forskrifter, der skal have retligt bindende virkning for borgere, virksomheder m.v., skal som hovedregel have hjemmel i lov. Myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse – det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis