Prima facie

Prima facie er et hyppigt anvendt begreb både nationalt og særligt internationalt for "ved første øjekast" og benyttes som betegnelse for bevis, der er anset som åbenlyst.

Hvad betyder prima facie?

Udtrykket er et latinsk udtryk, der betyder ''ved første øjekast'' eller ''ved første indtryk''. I en juridisk sammenhæng betyder det, at en erklæring ved første undersøgelse synes åbenbar af fakta. Man kan f.eks. sige at noget gælder som 'prima facie bevis'. Det betyder, at det gælder som et bevis, med mindre det modbevises.

Prima facie i praksis

Ved retssager hvor en eller flere parter ønsker at føre en sag, stilles der ofte krav til bevisbyrden. I dette tilfælde skal der fremlægges prima facie-bevis, som er beviser for alle de væsentligste kendsgerninger i en sag. F.eks. taler man om en ''prima facie case'', hvor der refereres til, at der er tilstrækkelige beviser til rådighed til at støtte en af parternes argument. Herefter kan sagens afgøres til dennes fordel, hvis ikke modparten kan fremlægge beviser, der modbeviser deres påstand.

Ved sager om drab, har anklagemyndigheden for denne bevisbyrde overfor den tiltalte. Her skal anklageren fremlægge bevis for bl.a. dødsårsagen og om der blev handlet med overlæg.

Eksempel

Begrebet kan ligeledes komme til udtryk ved påstand om forskelsbehandling på f.eks. arbejdsmarkedet imod forskelsbehandlingsloven. En klager vil i denne sammenhæng udarbejde en prima-facie sag ved at bevise, at der er tilstrækkelige beviser for, at vedkommende er blevet udsat for forskelsbehandling/diskrimination. Hvis ikke arbejdsgiveren er i stands til at fremlægge modbeviser vil den forurettede sandsynligvis få medhold i sagen.

Man kan også snakke om ''prima facie-flygtninge''. Begrebet kommer til udtryk når mange mennesker flygter samtidig og som umiddelbart har behov for beskyttelse og asyl. Det kan bl.a. være konsekvensen af konflikter i hjemlandet eller vold, hvor mennesker følger sig nødsaget til at krydse landegrænser.

Relaterede ord

Naturalia negotii

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis