Baggrund

Vedtægter for ejerforeninger

Vedtægter er et centralt dokument, der fastlægger de regler, retningslinjer og rammer, som en ejerforening opererer inden for. En ejerforening er en sammenslutning af ejere i en ejendom med fællesarealer eller faciliteter, såsom et lejlighedskompleks eller et boligområde.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en rådgiver fra Lexly udarbejde vedtægterne

Få hjælp til udarbejdelse af vedtægter Gratis at indhente tilbuddet
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Vedtægter for ejerforeninger

Når man flytter ind i en ejerlejlighed, bliver man automatisk medlem af en ejerforening, uanset boligkompleksets størrelse.

Vedtægterne vil normalt som minimum indeholde regler for indkaldelse og afholdelse af generalforsamling i ejerforeningen. I vedtægterne kan der endvidere være indeholdt begrænsninger i ejerens råderet over sin ejerlejlighed. Det kan f.eks. vedrøre husdyrhold og ret til udlejning.

Normalvedtægter

Enhver ejerforening har et sæt vedtægter. I mangel af anden vedtaget og tinglyst vedtægt gælder normalvedtægten, som er en generalvedtægt udarbejdet af Boligministeriet. 

Tinglysning af vedtægter

Som udgangspunkt er vedtægten ejerforeningens grundlov. Vedtægten fastsætter ejerforeningens medlemmers rettigheder og forpligtelser. For at vedtægterne er gyldige, skal de være vedtaget med 2/3 flertal på en generalforsamling og tinglyst. Er den nye vedtægt vedtaget på en generalforsamling, men endnu ikke tinglyst, vil de kun kunne håndhæves ejerne imellem og ikke over for tredjemand. 

Hvis der ikke foreligger et sæt tinglyste vedtægter, træder den officielle normalvedtægt for ejerforeninger i kraft. Ejerlejlighedslovens § 7 indebærer, at alle vedtægtsændringer skal tinglyses, så de gældende vedtægtsbestemmelser til enhver tid fremgår af tingbogen.

Afgiften for tinglysning af vedtægter for ejerforeninger, grundejerforeninger mv. er 1.850 kr., uanset hvor mange selvstændige faste ejendomme vedtægterne tinglyses på. 

Pantstiftende vedtægter i en ejerforening 

Ejerforeninger vil naturligvis gerne sikre sig mod eventuelle tab i tilfælde af en ejers manglende betaling o.lign. Sædvanligvis stilles der sikkerhed fra den enkelte lejlighedsejer overfor ejerforeningen ved at vedtægterne tinglyses pantstiftende på alle ejerlejlighederne. Der stiftes således pant (sikkerhed) for det i vedtægterne foreskrevne beløb med X kr. for hver enkelt ejerlejlighed. Dette benævnes som, at vedtægterne tinglyses pantstiftende.

En sikkerhed kan også stilles i form af ejerpantebrev eller skadesløsbrev. 

Ændring af vedtægter i ejerforening

Ændring af vedtægterne i en ejerforening kan normalt kun ske ved vedtagelse på en generalforsamling. Processen kan variere lidt afhængigt af ejerforeningens specifikke vedtægter. Der er dog generalforsamlingen, der beslutter vedtægtsændringer. Det foregår ved, at der fremsættes et forslag, som sættes til afstemning på generalforsamlingen.

Beslutningerne kræver et kvalificeret flertal (2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal stemme for). 

I den forbindelse skal der udarbejdes et beslutningsreferat, hvori der står de beslutninger, som ejerne har taget stilling til. Herefter skal beslutningsreferatet sendes til Erhvervsstyrelsen.

Overtrædelse af vedtægter og husorden

Hvis du bor i en ejerforening eller andelsforening, kender du helt sikkert begreberne husorden og vedtægt. De fleste ejerforeninger og andelsboligforeninger har en husorden, som alle ejendommens beboere og brugere skal følge.

Overtræder du foreningens regler, er der tale om misligholdelse. Det gælder, hvad end der er tale om overtrædelse af en vedtægt eller husorden. Foreningen kan ‘straffe’ din misligholdelse, og sanktionen vil altid afhænge af misligholdelsens karakter.

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du at vejledning til en ejerforenings vedtægter eller en udarbejdelse af dem? Måske er du i tvivl om hvorvidt du overholder alle relevante regler. Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med dit køb, så du sikrer overholdelse af alt relevant lovgivning.

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i ejendomsret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet, hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Vedtægt for foreninger

Ofte stillede spørgsmål

Skal ejerforeningens vedtægter tinglyses?

Udgangspunktet er at ejerforeningens vedtægter skal være tinglyst, således at der ikke kan opstå tvivl om, hvilke vedtægter der gælder i den enkelte ejerforening. Hvis der ikke foreligger et sæt tinglyste vedtægter, træder den officielle normalvedtægt for ejerforeninger i kraft.

Hvad er en vedtægt?

Vedtægten er foreningens øverste reglement, som typisk udarbejdes ved foreningens stiftelse, og som indeholder særlige bestemmelser om indbyrdes rettigheder og forpligtelser. Vedtægterne bruges således til at etablere og styre strukturen, formålet og driftsmæssige aspekter af foreningen og fastsætter rettigheder, pligter og ansvar for dens medlemmer.

Hvad er en husorden?

I langt de fleste ejerforeningers vedtægter har en bestemmelse om husorden. En husorden har til formål at lave generelle leveregler for ejerforeningens medlemmer og for eventuelle lejere. Ofte fremgår det blot af vedtægterne, at generalforsamlingen kan fastsætte reglerne for husorden.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en rådgiver fra Lexly udarbejde vedtægterne

Få hjælp til udarbejdelse af vedtægter Gratis at indhente tilbuddet

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis