Hvorfor fremtidsfuldmagt – Er en fremtidsfuldmagt nødvendig?

Feature image

Du har formentlig hørt om begrebet fremtidsfuldmagt – men hvad er det og hvorfor er den vigtig? Med en fremtidsfuldmagt kan du bl.a. på forhånd bestemme, hvem du vil have til at repræsentere dig og handle på dine vegne, hvis du i fremtiden får brug for det. Har du ikke en fremtidsfuldmagt, er det Familieretshuset, som træffer alle fornødne beslutninger på dine vegne.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Når du laver en fremtidsfuldmagt, vælger du en eller flere personer, der kan varetage dine interesser, hvis du ikke selv er i stand til det. En fremtidsfuldmagt er således et frivilligt alternativ til en almindelig fuldmagt og det offentlige værgemål. Indholdet i fremtidsfuldmagten er 100 % individuelt.

Ofte bliver fremtidsfuldmagter aktuelle hvis vedkommende får demens, hjerneblødning eller andre former for lidelser, som gør vedkommende ude af stand til at træffe disse beslutninger. En fremtidsfuldmagt er således relevant for alle over 18 år.

6 grunde til at lave en fremtidsfuldmagt

  1. Du har mulighed for at sikre, at din ægtefælle/samlever/barn/børn kan sælge jeres/din bolig, hvis du ikke længere er i stand til at have den.
  2. Du kan give flere personer fuldmagt. I den forbindelse kan du vælge om der skal være enighed om beslutningerne, eller om de kan handle hver for sig. 
  3. Du har mulighed for at præcisere, hvilke beslutninger fuldmægtigen kan træffe.
  4. Mulighed for hurtigere beslutninger, da en allerede underskrevet fremtidsfuldmagt letter sagsbehandlingen hos de offentlige myndigheder. 
  5. Du behøver ikke Familieretshusets godkendelse til f.eks. at sælge hus, købe gaver, adgang til lægejournaler osv. Dette gør evt. dispositioner langt hurtigere. 
  6. Mindre risiko for spild. Det kan være svært og følelsesladet for dine pårørende at beslutte, hvem der skal have lov til at tage vare på dine forhold, hvis du ikke selv kan. Denne beslutning tager du i en fremtidsfuldmagt – dermed kan du undgå, at der opstår problemer i familien.

Gyldighed af fremtidsfuldmagt

Når du har oprettet en fuldmagt, skal den underskrives hos tinglysning.dk. Herefter skal en notar sikre, at du er ved dine fuld fem, og at du selv har skrevet indholdet i fremtidsfuldmagten. Dette skal ske senest seks måneder efter, at du har oprettet fremtidsfuldmagten.

Fuldmagten er først gyldig, når du har været hos notaren. Dette foregår ved, at du aftaler et møde med notaren i din retskreds. Du skal huske at medbringe officiel billedlegitimation med CPR-nummer (f.eks. pas eller kørekort). Det koster et gebyr på kr. 300, som betales direkte til notaren. Indtil fremtidsfuldmagten sættes i kraft, hviler den blot i fremtidsfuldmagtsregistreret.

Er en fremtidsfuldmagt nødvendig?

Med fuldmagten skaber du sikkerhed og tryghed for din familie og fremtid og du kender på forhånd omfanget af fremtidsfuldmagten og fuldmægtigens muligheder.  Det står i modsætning til et værgemål, hvor Familieretshuset udpeger en værge samt bestemmer omfanget af værgemålet. Der er også en væsentlig kortere sagsbehandlingstid ved at få en fremtidsfuldmagt sat i kraft kontra det offentlige værgemål.

Når du har oprettet en fremtidsfuldmagt i dag, vil den først kunne sættes i kraft og have virkning, hvis du en dag bliver syg og mentalt svækket mv. Der skal derfor foreligge en lægeerklæring på, at du ikke længere er i stand til at varetage dine interesser.

I den forbindelse vil det være en god ide at tage en snak med den person eller personer, som skal handle på dine vegne. Det er et stort ansvar, og det kan være fordelagtigt at snakke tingene igennem med den fuldmægtige, således at de ved hvad det indebærer og hvordan de bedst muligt at opfylde dine ønsker. 

Hvis du allerede har oprettet en generalfuldmagt, vil den således fortsat være gyldig. Man kan dog alligevel overveje en fremtidsfuldmagt, da man som følge af lovreguleringen af fremtidsfuldmagter har en langt større sikkerhed for, at fuldmagten vil fungere efter hensigten.