Baggrund

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (DA)

En indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne herfor, herunder fristerne for indkaldelse til generalforsamling og de formkrav, der er i den forbindelse. Du kan læse mere om dette i denne artikel.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
299 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

299 kr.

Ekskl. moms

Svar på nogle få spørgsmål og få din indkaldelse indenfor 10 minutter.

Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en generalforsamling?

Generalforsamlingen indebærer det forum, hvori kapitalejerne af et selskab har muligheden for at udøve deres ret til at træffe beslutninger i kapitalselskabet (A/S, ApS, IVS eller P/S). Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan træffes under fravigelse af selskabslovens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kapitalejere er enige herom og regler herom er optaget i selskabets vedtægter.

Der vil i det følgende ikke fokuseres på reglerne for statslige aktieselskaber og aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, da der gælder helt særlige regler herfor.

Hvordan foretages en generalforsamling?

En generalforsamling skal først og fremmest afholdes ved fysisk fremmøde, hvis kapitalejere, der ejer mere end 10 % af selskabets kapital, kræver det.

Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af det centrale ledelsesorgan, altså direktionen eller bestyrelsen, forudsat der er en bestyrelse i selskabet.

Hvordan laver man en indkaldelse?

En indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne herfor, herunder fristerne for indkaldelse til generalforsamling og de formkrav, der er i den forbindelse. Selve indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen for generalforsamlingen. Dagsordenen indebærer, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

I tilfælde af, at der skulle være forslag til vedtægtsændringer, skal disse behandles på generalforsamlingen og forslagets væsentligste indhold skal oftest blot angives i indkaldelsen.

I aktieselskaber skal både dagsordenen, de fuldstændige forslag samt årsrapporten gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Hvad er fristerne?

Fristen for indkaldelse til den ordinære generalforsamling kan variere fra en uge til en måned, mens fristen typisk er kortere for den ekstraordinære generalforsamling.

Der gælder et krav om, at selve indkaldelsen til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen, medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist. Indkaldelsen skal altid ske i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Det er deruover et krav, at den ordinære generalforsamling afholdes senest 3-5 måneder efter regnskabsårets udløb, selvom der principielt ikke er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af fristen.

Lad Lexly hjælpe dig

Ønsker du rådgivning inden for selskabsretten, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Dermed sikrer du dig også, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet.

Opret din sag hos i vores platform, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Relevante papirer vedhæftes i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. Lexly er Danmarks førende digitale juridiske platform som alternativ til en almindelige selskabsadvokat.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en ektraordinær generalforsamling?

Den ordinære forsamling finder sted en gang om året. Hvis man har behov for en yderligere generalforsamling, kan man indkalde til en ekstraordinær forsamling. Her bliver de obligatoriske punkter ikke behandlet, men der bliver i højere grad taget stilling til bestemte problemstillinger.

Hvornår afholdes den ekstraordinære generalforsamling?

Der er intet lovkrav om at holde en ekstra generalforsamling. Som udgangspunkt er det selskabets vedtægter som afgør, hvornår der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og hvem der har bemyndigelse til det.

Hvordan indkalder man til ekstraordinære generalforsamlinger?

Når en generalforsamling finder sted, skal der altid ske en indkaldelse til disse. Ved en ekstraordinær generalforsamling skal der foretages indkaldelse seneste to uger før, at forsamlingen finder sted og tidligst fire uger før. Det er ofte beskrevet i selskabets vedtægter, hvem der kan indkalde til de ekstraordinære generalforsamlinger.

Lav online
299 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

299 kr.

Ekskl. moms

Svar på nogle få spørgsmål og få din indkaldelse indenfor 10 minutter.

Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis