Cession

Hvad betyder cession?

Cession (overdragelse) er et handelsudtryk og dækker over at kreditors fordring overgår til en anden efter aftale - en fordringsoverdragelse. Begrebet udspringer af det latinske ord ‘’cessio’’ og betyder overdragelse. Begrebet dækker over overdragelse af en fordring fra en kreditor til en anden ved aftale. Udtrykket bag begrebet er en kontraktstankegang, hvorefter C indtræder i B’s kontraktsrettigheder mod A.

I overdragelsesprocessen betegnes den, der overdrager som cedenten (overdrageren). Den der overdrages til betegnes som cessionaren, der derved bliver den nye kreditor. Debitor (skyldneren) benævnes cessus.

Aftalt og legal cession

Ved aftalt cession forstås det, at det mellem B og C er aftalt, at B’s rettigheder mod A overdrage til C. I dette tilfælde er retsstillingen forholdsvis entydig. Det er således et udtryk for overdragelse af en fordring fra en kreditor til en anden ved aftale mellem disse.

Cessionen kan også foregå legal. Her forstås i denne sammenhæng en tilladelse for C til stiltiende at indtræde i B’s rettigheder mod A. 

Hvem er hvem?

cedentden, der overdrager en fordring
cessionoverdragelse af en fordring
cessionarden, der erhverver en fordring ved overdragelse
cessusskyldneren på den fordring, der overdrages

Relaterede ord

Kontraheringspligt

Ofte stillede spørgsmål?

Hvad betyder cession?

Udtrykket betyder også ‘’overgivelse eller overdragelse’’ og beskriver tidligere en kreditors frivillige overdragelse af sin fordring.

Hvem er cedenten?

Den overdragende kreditor kaldtes cedenten, debitor kaldtes cessus og den nye kreditor cessionaren.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis