Negativerklæring

En negativerklæring er en betydningsfuld aftale inden for erhvervsfinansiering, især når et moderselskab søger finansiering gennem et datterselskab. Men hvad indebærer en negativerklæring præcist, og hvordan påvirker den relationen mellem moderselskab, datterselskab og eventuelle andre kreditorer?

Forståelse af negativerklæringen

En negativerklæring er en aftale, der typisk indgås som en del af finansieringsprocessen for et moderselskab via et datterselskab. Aftalen fastlægger, at datterselskabet som udgangspunkt ikke må have andre kreditorer end moderselskabet. Med andre ord, datterselskabet forpligter sig til ikke at optage yderligere gæld eller forpligtelser over for tredjeparter uden forudgående samtykke fra moderselskabet.

Denne mekanisme er ofte benyttet til at beskytte moderselskabets interesser og sikre, at dets investeringer og aktiver i datterselskabet ikke bliver kompromitteret gennem uventede forpligtelser eller gældsforhold.

Hvordan fungerer en negativerklæring?

En negativerklæring fungerer ved at begrænse antallet af kreditorer, som et datterselskab kan have. Det betyder, at datterselskabet ikke kan påtage sig yderligere gældsforpligtelser uden moderselskabets godkendelse. Dette giver moderselskabet en højere grad af kontrol over datterselskabets finansielle forpligtelser og minimerer risikoen for uventede finansielle belastninger.

Aftalen kan gøre det lettere for moderselskabet at administrere og overvåge datterselskabets økonomiske situation, hvilket kan være særlig vigtigt i perioder med økonomisk usikkerhed eller udfordringer.

Konsekvenser for datterselskabet

Mens en negativerklæring kan være til fordel for et moderselskab ved at begrænse datterselskabets økonomiske forpligtelser, kan det have konsekvenser for datterselskabets evne til at foretage investeringer eller udvide sin forretning. Datterselskabet kan være begrænset i sin adgang til ekstern finansiering og kan skulle vende sig til moderselskabet for yderligere finansiering.

Derfor kan en negativerklæring have betydelige indflydelse på både datterselskabets drift og dets forhold til moderselskabet. Det er en vigtig overvejelse i strategiske beslutninger om virksomhedens finansieringsstruktur og skal håndteres med omhu.

Tinglysning af negativerklæring

En negativerklæring, som er en vigtig juridisk erklæring, skal registreres officielt, og hvor den skal registreres, kommer an på typen af det aktiv, den dækker.

Hvis det drejer sig om fast ejendom, som f.eks. et hus eller en grund, skal erklæringen indføres som en officiel byrde i ejendommens officielle registreringsblad, kendt som tingbogen. Dette er en procedure, der sikrer, at erklæringen er officielt anerkendt og tilgængelig for offentligheden.

Når det handler om løsøre, altså ejendele, der ikke er fast ejendom, som f.eks. møbler eller udstyr, skal erklæringen derimod registreres i personbogen. Dette gælder også for bestemmelser om virksomhedspant, som er en form for sikkerhed etableret over en virksomheds aktiver, eller fordringspant, som relaterer til rettigheder over en gæld. Ved at tinglyse i personbogen sikres det, at erklæringen om løsøre også er officielt anerkendt og kan optræde i juridiske sammenhænge.

Relaterede ord

Negativ aftalebinding

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis