Baggrund

Overdragelseserklæring ved skilsmisse

En overdragelseserklæring er en juridisk dokument, der bruges til at overføre ejendomsretten til et andet menneske. Overdragelseserklæringer bliver ofte brugt i forbindelse med skilsmisse, da dette giver den ene part mulighed for at overføre ejendomsretten til den anden part.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe med overdragelseserklæringen

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er en overdragelseserklæring?

En overdragelseserklæring er et juridisk bindende dokument, der overfører ejendomsretten fra den ene person til den anden. Overdragelseserklæringer bliver ofte brugt i forbindelse med skilsmisse, da dette giver den ene part mulighed for at overføre ejendomsretten til den anden part, hvis dette er aftalt mellem parterne. Uanset om den ægtefælle, der skal beholde boligen, allerede er medejer skal der udarbejdes en overdragelseserklæring. Erklæringen fungerer som dokumentation på overdragelsen af boligen overfor bl.a. realkreditinstitutter.

Hvordan bruges en overdragelseserklæring ved skilsmisse?

En overdragelseserklæring kan bruges til at overføre ejendomsretten til et hvilket som helst andet menneske, herunder en ægtefælle, forældre eller børn. Erklæringen fungerer som et en købsaftale, men bruges i de situationer hvor handlen foregår uden en kontant deponering f.eks. i forbindelse med skilsmisse. Når en overdragelseserklæring bliver udfærdiget, skal den indeholde alle relevante oplysninger om ejendommen, herunder adressen, arealet af ejendommen og eventuelle begrænsninger på ejendommen. Overdragelseserklæringen er bindende, når den er underskrevet af begge parter.

Hvorfor bør man lave en overdragelseserklæring?

Overdragelseserklæringen bliver relevant, hvis du i forbindelse med en bodeling sælger hele eller dele af din faste ejendom til din tidligere ægtefælle. Formålet med aftalen er overordnet at dokumentere de vilkår, handlen indgås med. Herudover fungerer aftalen som dokumentation for handlen overfor realkreditinstitutter, hvis din ægtefælle skal overtage lånene i ejendommen.

Selvom du og din tidligere ægtefælle er enige om de fleste vilkår for både bodeling og overdragelsen af boligen, er det vigtigt, at I har klare aftaler omkring handlen. Med klare aftaler og retningslinjer får i ro i maven og mindsker risikoen for uforudsigelighed og efterfølgende tvivl og unødige konflikter.

Hvilke fordele er der ved at bruge en overdragelseserklæring?

Overdragelseserklæringer giver den ene part mulighed for at overføre ejendomsretten til den anden part uden at skulle gennem en lang og kompliceret retssag. Dette kan være en stor fordel, hvis parterne ønsker at gå fra hinanden så hurtigt som muligt.

En overdragelseserklæring kan også være en fordel, hvis den ene part ønsker at beholde ejendommen, men den anden part ikke ønsker at være involveret i ejendomsretten. Dette giver den ene part mulighed for at få ejendomsretten uden at skulle gennem en lang og kompliceret retssag.

Hvilke ulemper er der ved at bruge en overdragelseserklæring?

Overdragelseserklæringen kan have en række ulemper.

 • For det første kan det være en dyr affære, hvis man kontakter en dyr advokat.
 • For det andet kan det være svært at finde en advokat, der er villig til at lave en overdragelseserklæring.
 • For det tredje kan en overdragelseserklæring være en kilde til konflikt mellem parterne. Hvis den ene part ønsker at overdrage ejendomsretten, men den anden part ikke ønsker at acceptere overdragelsen, kan dette føre til en konflikt.
 • En overdragelseserklæring kan også være problematisk, hvis den ikke er udført korrekt. Hvis der f.eks. er fejl i dokumentet, kan dette føre til, at overdragelsen ikke er gyldig.

Derfor bør man altid være meget forsigtig, når man bruger en overdragelseserklæring og få hjælp af kompetente fagfolk.

Hvad indeholder en overdragelseserklæring?

En overdragelseserklæring skal altid udfyldes i to eksemplarer, så der er en kopi til hver af parterne.

Derudover skal der altid udfyldes følgende informationer i en overdragelseserklæring:

 • Oplysninger om ejendommen, herunder pris
 • Datoen for overdragelsen
 • Navnene og adresserne på de to parter
 • Beskrivelse af det, der overdrages
 • Eventuelle betingelser for overdragelsen
 • Fortrydelsesret
 • Underskrift fra begge parter

Hvilke regler gælder for overdragelseserklæringer?

Du skal være opmærksom på en særregel, der gælder i forbindelse med overdragelse af bolig mellem familiemedlemmer - også kaldet familieoverdragelse. Særreglen giver mulighed for at sælge boligen til den nyeste offentlige ejendomsvurdering minus 15 %, hvis salget sker til personer i op- og nedadgående linje. Det vil sige mellem forældre, børn, børnebørn osv. SKAT vil i den forbindelse ikke regne det for en gave, hvoraf der skal betales gaveafgift.

Eksempel: En ejendom kan have en markedsværdi på 3 mio. kr. i fri handel, men den sidste offentlige vurdering er sat til 2 mio. kr.. Det betyder, at du kan sælge ejendommen til barnet for 2 mio. kr. fratrukket 15 %.

Lad Lexly hjælpe dig

Har du brug for hjælp og vejledning om en overdragelseserklæring og er du i tvivl om hvad der er bedst for dig? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister og rådgivere, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en overdragelseserklæring?

Hvis bodelingen resulterer i, at den ene ægtefælle skal overtage den fælles ejendom som eneejer, som hidtil har tilhørt begge parter, skal der tinglyses en overdragelseserklæring.
Overdragelseserklæringen fungerer, i forbindelse med bodeling, som en ''købsaftale''.

Hvordan forholder man sig hvis der er gæld i ejendommen?

Hvis der er gæld i ejendommen, som I begge hæfter for, skal der inden overdragelseserklæringen underskrevet, indhentes godkendelse fra ægtefællernes realkreditforeningen eller banken.

Hvad bør overdragelseserklæringen indeholde?

Den skriftlige aftale bør indeholde samtlige vilkår for overdragelse af ejendommen. Det betyder bl.a. at prisen bør indgå, hvem der bliver boende indtil overtagelsesdagen, eventuelle fejl på ejendommen m.m.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe med overdragelseserklæringen

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis