Baggrund

Generalforsamlingsreferat

Det er et lovkrav, at udarbejde et generalforsamlingsreferat efter endt generalforsamling. Generalforsamlingsreferatet beskriver de punkter der er blev gennemgået og besluttet på generalforsamlingen. Det er derfor vigtigt at generalforsamlingsreferatet korrekt angiver det der blev gennemgået.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
349 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

349 kr.

Ekskl. moms

Svar på få spørgsmål og få dokumentet indenfor 10 minutter.

Opret beslutningsreferat nu Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et generalforsamlingsreferat?

Når et selskab eller en forening har afholdt generalforsamling skal der udarbejdes et generalforsamlingsreferat. Et generalforsamlingsreferat er en gengivelse af de punkter der er blevet gennemgået på generalforsamlingen. Det er derfor vigtigt, at referatet korrekt angiver de punkter, som generalforsamlingen gennemgik, herunder årsopgørelse, budget, valg af bestyrelse mv..

Generalforsamlingsreferat danner overblik over de ting, der blev drøftet og besluttet på generalforsamlingen. Referatet kan derudover læses af personer, der ikke deltog på generalforsamlingen, men som alligevel har en interesse i at vide, hvad der blev drøftet. 

Hvad kan et generalforsamlingsreferat bruges til?

Et generalforsamlingsreferat kan overordnet været med til at danne et overblik over de vigtigste ting og konklusioner, der blev drøftet under generalforsamlingen. Herigennem har de, der ikke har deltaget i mødet, mulighed for at læse hvad mødet har drejet sig om. 

Derudover er det et lovmæssigt krav, at selskaber udarbejder generalforsamlingsreferater af den ordinære generalforsamling. Generalforsamlinger, som er blevet afholdt af et kapitalselskab (aktieselskab eller anpartsselskab), er det afgørende, at der bliver udarbejdet et generalforsamlingsreferat. Referatet skal nemlig sendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter afslutningen af regnskabsåret for, at den forudgående årsrapport kan blive godkendt.

Hvad skal et generalforsamlingsreferat indeholde?

Indholdet af referatet afhænger af generalforsamlingens dagsorden. Referatet bør indeholde alle gennemgået punkter på dagsordenen. En typisk dagsorden for en ordinær generalforsamling indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget
 5. Forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Er generalforsamlingsreferat et lovkrav ved anpart- og aktieselskaber (ApS og A/S)?

I et ApS og et A/S er det et lovkrav, at der udarbejdes et generalforsamlingsreferat efter endt generalforsamling. Generalforsamlingsreferatet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsåretsafslutning for, at den forudgående årsrapport kan blive godkendt. Gyldigheden af de beslutninger der træffes på generalforsamlingen indtræder først, når beslutningsreferatet registreres hos Erhvervsstyrelsen. Derudover skal referatet underskrives, før det er endeligt gyldigt.

Foreninger

For foreninger er udgangspunktet også at der bliver udarbejdet et generalforsamlingsreferat efter den årlige afholdte generalforsamling.

Referatet er først gyldigt ved underskrift. Oftest er det et krav at dirigenten skal underskrive. Derudover kan det også følge af vedtægterne at formanden eller den tegningsberettigede bestyrelse skal underskrive referatet. 

Ekstraordinært udbytte 

Beslutning om udbetaling af ordinært udbytte må kun træffes af den ordinære generalforsamling på baggrund af den årsrapport, som der forelægges på den ordinære generalforsamling. 

Det er det centrale ledelsesorgan der indkalder til ordinær generalforsamling. Her er  forslaget om udbetaling af udbytte er angivet i indkaldelsen. Generalforsamlingen kan ikke beslutte at udlodde et højere udbytte end det der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.

Det centrale ledelsesorgan er:

 1. Bestyrelsen i selskaber med en direktion og en bestyrelse.
 2. Direktionen i selskaber med kun en direktion.
 3. Direktionen i selskaber der har en direktion og et tilsynsråd.

Når selskabet har aflagt den første årsrapport, så kan der træffes beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Det følger af selskabsloven, at generalforsamlingen enten selv beslutter udlodning af ekstraordinært udbytte, ellers kan ledelsen bemyndiges til at træffe beslutning herom.

Hvis generalforsamlingen selv træffer beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte, må der ikke ske udlodning af et højere ekstraordinært udbytte end det foreslået, der blev foreslået på generalforsamlingen eller det der blev tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du vejledning i forhold til et indholdet af et generalforsamlingsreferat eller hjælp til udarbejdelse af generalforsamlingsreferatet, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Med Lexly får du skræddersyet et generalforsamlingsreferat efter dine behov og sikret, at det er juridisk korrekt gennem vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter dit dokument er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal et generalforsamlingsreferat indeholde?

Indholdet af referatet afhænger af generalforsamlingens dagsorden. Referatet bør indeholde alle gennemgået punkter på dagsordenen.

Hvem underskriver referat fra generalforsamling?

Dirigenten underskriver oftest referatet. Derudover kan det fremgå af vedtægterne, at formanden eller bestyrelsesmedlemmer skal underskrive referatet.

Hvad er et generalforsamlingsreferat?

Et generalforsamlingsreferat er en gengivelse af de punkter der er blevet gennemgået på generalforsamlingen.

Lav online
349 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

349 kr.

Ekskl. moms

Svar på få spørgsmål og få dokumentet indenfor 10 minutter.

Opret beslutningsreferat nu Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis