Baggrund

Omvendt forældrekøb

Et omvendt forældrekøb dækker over det forløb, hvor en søn eller datter køber en bolig til deres forældre. Det kan være en særdeles god investering for både forældre og barn/børn – hvis man overholder og kender alt relevant lovgivning.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er et omvendt forældrekøb?

Et omvendt forældrekøb (også kaldet børnekøb) kan beskrives som et klassisk forældrekøb, men hvor rollerne er byttet om. Det betyder, at i stedet for at det er forældrene, der køber en bolig til sit barn, er det barnet, der køber en bolig med henblik på at udleje den til sine forældre.  

Hvad er fordelene ved et omvendt forældrekøb?

Der er forskellige fordele ved at benytte sig af et omvendt forældrekøb. Når ens forældre kommer op i årene, er det ikke sikkert de vil eje et hus eller har råd til at købe et eller blive i det nuværende hus grundet ændringer i økonomien. I den forbindelse kan et omvendt forældrekøb være med til at sikre dine forældre et trygt sted at bo, som passer til deres behov.

Fordele for forældrene

Det er en naturlig udvikling, at man på et tidspunkt ønsker at sælge ens hus, da det f.eks. er blevet for stort eller man ikke kan vedligeholde det. Ældre mennesker ønsker i højere grad at gå fra eje til leje. Nogle af fordelene ved at være lejer er bl.a. at muligheden for at søge om boligstøtte/boligsikring. Boligydelsen er et skattefrit tilskud til huslejen, som alle kan ansøge om uanset boligtype.

Fordele for barnet/børnene

Hvis du som barn har mulighed for at investere i en bolig til ens forældre, kan det være en oplagt investeringsmulighed. 

Fra 01.07.2020 kom der nye regler om familieoverdragelse. Herefter kan man lave en familieoverdragelse til 20 % under den sidst kendte offentlige vurdering. Den nye 20 %-regel omfatter dog kun ejendomme, hvor der findes en offentlig vurdering fra efter de nye regler trådte i kraft. Dog skal man stadig være opmærksom på der kan være nogle skattemæssige/gavemæssig problemstillinger, man skal kende. Herunder bl.a. at boligen anses for en udlejningsejendom, hvor der bl.a. skal holdes styr på lejeindtægter, betales indkomstskat og ske indberetning af disse til skattemyndighederne.

Skat - hvad skal jeg være opmærksom på ved omvendt forældrekøb?

Ligesom et almindeligt forældrekøb skal der ligeledes ved omvendt forældrekøb, tages højde for en række skattemæssige forhold.

Et hus/lejlighed, der udlejes til et familiemedlem, er i skattemæssig forstand en udlejningsejendom. Det betyder, at der skal føres regnskab over indtægter og udgifter, og at der skal betales skat af overskuddet. Det betyder, at overskuddet beskattes som en lønindkomst, hvor man skal betale arbejdsmarkedsbidrag. Du er dog fritaget for at betale ejendomsværdiskat.

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen

Fra 2021 er der vedtaget nye regler for forældrekøbsboliger i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, hvilket gør det mindre fordelagtigt at benytte de 2 ordninger, hvis du ikke driver anden virksomhed.

Kapitalafkastordningen – Når du ikke har anden virksomhed end forældrekøbsbolig

Du kan fortsat vælge at benytte kapitalafkastordningen, når du lejer en ejerbolig ud til dine nærtstående.

Fra 2021 skal købsprisen for forældrekøbsboligen dog ikke indgå i det grundlag, hvoraf der beregnes kapitalafkast. Det vil ofte betyde, at der ikke er noget grundlag tilbage at beregne kapitalafkast af. Der er med andre ord ikke nogen fordel ved at benytte ordningen.

Kilde: Skat.dk

Virksomhedsskatteordningen – Når du ikke har anden virksomhed end forældrekøbsboligen i virksomhedsordningen:

Der er intet til hinder for, at ejendommen kan indgå i en virksomhedsordning. I så fald skal der beregnes en såkaldt rentekorrektion, så skatteværdien af renteudgifterne kommer til at svare til, hvad der gælder for kapitalindkomst. Rentekorrektionen vil ofte betyde, at der ikke er nogen fordel ved at benytte virksomhedsordningen.

Omvendt forældrekøb og andelsbolig

Hvis du ønsker at gøre brug af omvendt forældrekøb i forbindelse med en andelsbolig, skal du være opmærksom på, at det skal stå i vedtægterne, om dit barn må købe en andelsbolig til dig.

Det er ikke alle andelsboligforeninger i Danmark, som tillader omvendt forældrekøb. Det skyldes, at de har vedtægter om, at andelshavere i foreningen har bopælspligt. Med bopælspligt menes der, at den som står på andelsbeviset også skal bo i lejligheden. Dog er flere foreninger begyndt at åbne op for ideen. 

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du at vejledning til et omvendt forældrekøb? Måske er du barnet, som skal købe en bolig til dine forældre - men er i tvivl om hvorvidt du overholder alle reglerne. Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med dit køb, så du sikrer overholdelse af alt relevant lovgivning og en tryg process.

Hvordan foregår det?

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i ejendomsret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet, hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over, hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et omvendt forældrekøb?

Et omvendt forældrekøb er, som navnet siger, at dit barn køber en bolig til dig som forældre. Det omvendte forældrekøb kan være en god mulighed for både forældrene og barnet, for at få nogle gunstige fordele, ligesom det er kendt fra almindelige forældrekøb.

Hvad er fordelene ved et omvendt forældrekøb?

Forældrene kan sælge boligen til barnet til en pris, der svarer til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 20 %. Dette giver barnet en stor fordel, at de får anskaffet sig boligen til en væsentligt billigere pris, end hvad den ville kunne handles for på markedet. Samtidig hjælper man ens forældre med at få et billigere sted at bo.

Hvorfor benytte sig af omvendt forældrekøb?

En af årsagerne til stigningen i forældrekøbte boliger er, at lejlighedspriserne er stigende. Dette gælder særligt for de store byer som Aarhus, København, Odense og Aalborg. En anden grund kan være at ens forældre er blevet ældre og ikke længere ønske at eje noget.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis