Baggrund

Huslejefastsættelse ved forældrekøb

Har du foretaget et forældrekøb og er i tvivl om hvad huslejen skal være? Dette er et vanskeligt spørgsmål, som man skal have afklaret. Ideelt set, skal huslejen på et forældrekøb fastsættes på et niveau, der hverken er for højt eller lavt sammenlignet med markedet.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til forældrekøb
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvordan fastsætter man huslejen ved forældrekøb?

Mange tror fejlagtigt, at når boligen bliver udlejet fra forældre til børn (eller omvendt), kan de fastsætte huslejen så lavt, som de har lyst til. I den forbindelse skal du være opmærksom på, hvorvidt boligen er ibrugtaget før eller efter år 1992. Det har nemlig betydning for husleje ved forældrekøb.

Fastlæggelse af huslejeniveauet ved forældrekøb afhænger af flere faktorer og kan variere afhængigt af den konkrete situation. Her er nogle overvejelser, som kan hjælpe med at fastsætte huslejeniveauet:

 1. Vurder markedsværdien: Før du fastsætter huslejeniveauet, kan det være en god idé at undersøge markedsværdien for tilsvarende boliger i området. Det kan give dig en idé om, hvad der er en rimelig husleje.
 2. Finansieringsomkostninger: Du bør også overveje de finansieringsomkostninger, der er forbundet med købet af ejendommen. Hvis forældrekøbet indebærer et lån, skal du tage hensyn til renter og afdrag, når du fastsætter huslejeniveauet.
 3. Vedligeholdelsesomkostninger: Som udlejer er det dit ansvar at vedligeholde ejendommen. Du bør derfor tage hensyn til de vedligeholdelsesomkostninger, der er forbundet med ejendommen, når du fastsætter huslejeniveauet.
 4. Skatter og afgifter: Du bør også tage hensyn til eventuelle skatter og afgifter, der skal betales på ejendommen. Hvis du betaler ejendomsskat, bør du overveje at inkludere denne udgift i huslejen.
 5. Lejeregulering: Det er vigtigt at være opmærksom på de lovgivningsmæssige krav til huslejeregulering. Afhængigt af den konkrete situation kan der være forskellige regler, som skal overholdes.

Når du har taget hensyn til disse faktorer, kan du fastsætte en husleje, som er rimelig og dækker dine omkostninger ved ejendommen. Det kan også være en god idé at lave en skriftlig lejekontrakt, som beskriver vilkårene for lejemålet og fastsætter huslejeniveauet.

Huslejen for bolig før eller efter 1992

Man skal vide, hvorvidt boligen er førstegangsibrugtaget før eller efter år 1992. Hvis forældrekøbet er ibrugtaget før år 1992, vil det ofte betyde, at huslejen er reguleret efter reglerne i boligreguleringsloven (den nye lejelov fra pr. 1. juli 2022). Det betyder det der alene kan blive opkrævet ''omkostningsbestemt husleje''.

Hvis forældrekøbet er ibrugtaget efter år 1992, vil det betyde, at huslejen ikke er reguleret. Det betyder at huslejen kan fastsættes frit i forhold til, hvad udlejer og lejer kan blive enige om ved indgåelse af et lejeforhold.

For høj eller lav husleje

Det kan være skattemæssigt ugunstigt at fastsætte en for høj husleje ved forældrekøb. Samtidig er det dog reguleret i skattelovgivningen, at huslejen ikke må fastsættes kunstigt lavt, når der udlejes til nærtstående parter med interessefælleskab.

Balancen skal således findes i midten, således at det ikke udløser en unødig skat samt kan godkendes af Skattestyrelsen som værende en fornuftig husleje. Sætter du huslejen alarmerende lavt, anser Skat det som en ‘skjult gave’. Såfremt SKAT vurderer, at huslejen er for lav, bliver den unge/barnet pålagt at betale gaveafgift af forskellen mellem husleje og markedsværdi, og forældrene vil samtidig stadig betale skat af den fastsatte markedsværdi. 

Når dit barn lejer boligen af dig, har de også mulighed for at søge om boligstøtte.

Huslejenævnet

Huslejenævnet er den myndighed, der afgør, om en husleje er rimelig. Huslejenævnet kan f.eks.  blive indblandet på baggrund af en henvendelse fra skattevæsenet.

Husk lejekontrakt

Man bør under alle omstændigheder få udarbejdet en lejekontrakt. Det er uanset om man lejer ud til sine børn eller til fremmede. Lejer man ud til sine børn, og fremlejer de derpå et værelse ud til f.eks. en studiekammerat, bør der ligge såvel en lejekontrakt mellem dig og dit barn som en fremlejekontrakt fra dit barn og til dennes fremlejetager. Kontrakten giver herudover den bedste sikkerhed for alle parter, og det understreger også over for skattevæsenet, at lejemålet foregår på lige vilkår med andre lejeforhold.

Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med kontrakten.

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du hjælp til at få en vurdering af, hvordan du fastsætter en korrekt husleje, eller blot rådgivning, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du præcist gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. 

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i lejeret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse. Når rådgiverne har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke faktorer påvirker en husleje ved forældrekøb?

Hvor meget man må tage i husleje, afhænger af 3 forskellige faktorer. Først og fremmest handler det om lejemålets beliggenhed, herefter hvornår den er opført og hvilken stand. Afslutningsvis afhænger det af hvilken beregningsmetode lejen fastsættes efter.

Hvordan beregner man husleje ved forældrekøb?

Er man uden kendskab til lejemarkedet, kan man danne sig en idé om huslejens korrekte niveau ved at sammenligne med tilsvarende lejelejligheder i området. Der er naturligvis større forskel på priserne i større byer end de mindre byer. Som udlejer skal man være opmærksom på, at niveauet for husleje vil/kan ændre sig over tid. Hvis man finder niveauet for lejemålets aktuelle værdi, er det ikke ensbetydende med, at denne husleje kan lægges til grund for altid.

Hvad er forældrekøb?

Forældrekøb er, når du køber en ejerbolig for at leje den ud til dit barn. Du betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har købt en bolig for at udleje den til nærtstående uden selv at bo i den. Det betyder, at du skal opgøre og oplyse overskud eller underskud fra udlejningen.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til forældrekøb
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis