Tilstandsrapporten – en vigtig del af en bolighandel

Feature image

Når man er på jagt efter en ny bolig, er der en lang række af praktiske omstændigheder, der er af afgørende betydning for handlen. Har man fundet den rette bolig til den rette pris, er næste skridt som udgangspunkt udfærdigelsen af selve købsaftalen. Det er ejendomsmægleren, altså sælgers repræsentant, der udfærdiger købsaftalen på ejendommen. Det kan derfor på det kraftigste anbefales, at man lader en tredjepart i form af en juridisk ekspert i ejendomsret gennemgå mæglerens forslag til en købsaftale.

Udover en gennemgang af købsaftalen er der en række andre dokumenter, der også bør gennemgås af en ekspert i ejendomsret. Tilstandsrapporten er et af de dokumenter, der ligeledes bør gennemgås. Her kan du læse mere om, hvad en tilstandsrapport er, og hvilken betydning den har for en bolighandel.

Tilstandsrapporten – hvilken betydning har den for en bolighandel?

Tilstandsrapporten er af gode grunde en meget velkendt del af en bolighandel. Tilstandsrapporten beskriver nemlig den pågældende bygnings tilstand. Det betyder, at man ud af tilstandsrapporten kan udlede, om der er nogen skader, som bør have betydning for værdien af ejendommen. Når tilstandsrapporten er udarbejdet er den gældende i 6 måneder.

Det er ikke et krav, at man ved køb/salg af fast ejendom udarbejder en tilstandsrapport, men ved langt størstedelen af de handler, der indgås vedrørende fast ejendom, er der udarbejdet en tilstandsrapport. Den er nemlig en væsentlig del af købers beslutningsgrundlag, da det er denne rapport, der giver et overblik over ejendommens fysiske tilstand. Bliver der ikke udfærdiget en tilstandsrapport, risikerer sælger også at hæfte for mangeårige skader/mangler. Det er blandt andet derfor, at begge parter, både køber og sælger, har interesse i at få udarbejdet en tilstandsrapport.

Det kan bemærkes, at der ikke udarbejdes tilstandsrapporter over ejerlejligheder, da disse boliger hører ind under en samlet del af en fast ejendom.

En anden årsag til at begge parter er interesseret i udarbejdelsen af en tilstandsrapport er også, at det er forudsætningen for at tegne en ejerskifteforsikring.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, som dækker skader, der ikke er anført i tilstandsrapporten. Den dækker ligeledes de skader, som køber ikke kendte til på overtagelsestidspunktet. Er der tegnet en ejerskifteforsikring, så er det altså parternes umiddelbare garanti for, at hverken sælger eller køber hæfter for mangler, der ikke er opdaget. Det er vigtigt at understrege, at en ejerskifteforsikring ikke dækker skader, som allerede er nævnt i tilstandsrapporten, eller som er oplyst i forbindelse med ejendomshandlen. Er forholdene som nævnes i tilstandsrapporten fremstillet som væsentligt forkerte, så dækker ejerskifteforsikringen dog alligevel.

Det er sælgerens opgave at indhente tilbud på ejerskifteforsikring, som skal forelægges køber. Sælgeren skal selvfølgelig søge det bedste tilbud på forsikringen, men køberen bør alligevel undersøge markedet for, om der er andre forsikringsselskaber, der udbyder en billigere forsikring, end den som køber præsenterer.

Udover at der skal foreligge en tilstandsrapport, når der ønskes en ejerskifteforsikring, skal der ligeledes være udarbejdet en elinstallationsrapport.

Der findes to typer af forsikringsdækning. Den almindelige ejerskifteforsikring, der har en standarddækning og ejerskifteforsikringen med udvidet dækning. Det er ikke den samme type dækning alle forsikringsselskaberne tilbyder og man kan derfor med fordel afsøge, hvilke muligheder der er. Herudover skal man som køber være opmærksom på, at sælger kun er forpligtet til at indhente tilbud på ejerskifteforsikring med standarddækning. Føler man som køber, at man gerne vil dække sig ind med en udvidet ejerskifteforsikring, må man altså selv indhente et tilbud på en sådan.

Hos Lexly hjælper vi med en juridisk gennemgang af alle relevante dokumenter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Opret din sag og modtag et tilbud på din opgave fra vores mere end 50 dygtige juridiske eksperter. De typiske opgaver, som der efterspørges hos os er:

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Lexly påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.